Bröstförstoring och bröstimplantat

Bröstförstoring även känd som bröstimplantatkirurgi innefattar användningen av koksaltlösning- eller silikongelsimplantat för att öka storleken och formen på brösten. Detta kan utföras antingen av kosmetiska skäl eller bröstrekonstruktion efter t.ex. cancer behandling. Olika faktorer kan avgöra vilken typ av implantat som används för varje patient. (Silikongelimplantat blev återigen godkänt för kirurgiskt bruk under 2006. Specifika detaljer kan diskuteras med din kirurg.)

Längd

1 timme eller mer.

Risker och biverkningar med bröstförstoring

Innan man genomgår något kirurgiskt ingrepp bör patienten vara medveten om de risker och biverkningar som finns i samband med deras operation. Följande komplikationer kan uppstå under bröstförstoring/bröstimplantat kirurgi:

  • Reaktioner på anestesin
  • Blodpropp
  • Synliga ärr
  • Infektioner
  • Kapsel kontraturer (härdning av ärrvävnad runt implantaten)
  • Minskad eller total förlust av känsligheten i bröstvårtorna och/eller brösten
  • Läcka eller bristning i bröstimplantaten
  • Veckningar (inbuktningar på brösten, orsakade av att bröstimplantaten förflyttat sig)
  • Interferens med mammografi

Efter en omfattande konsultation och granskning med en bröstimplantat expert, borde han/hon kunna avgöra om du löper risk att drabbas av dessa problem och biverkningar. För att minska risken för komplikationer, var öppen och ärlig mot din kirurg. Om läkaren kan förbereda sig för de problem som du kan ha, kan det minska svårigheter som uppstår under din operation.

Ett annat sätt att förebygga komplikationer är genom att välja en skicklig plastikkirurg som har erfarenhet av bröstimplantatskirurgi. Om du är noga med att välja rätt läkare, ska du inte behöva oroa dig över att läkaren ska begå några misstag.

Återhämtning

Den inledande återhämtningsperioden efter en bröstförstoring med implantat borde vara 3 till 7 dagar och de flesta kvinnor kan återgå till normal verksamhet inom en vecka. Ansträngande aktiviteter bör undvikas i 2 veckor eller mer, beroende på instruktionerna från din kirurg. Svullnad och blåmärken kan vara under en längre tid. Patienterna rekommenderas ofta att avstå från rökning i minst 2 veckor både före och efter operationen; om man inte följer detta kan det försvåra läkningsprocessen.

Resultat

Resultatet kan variera från patient till patient.

Teknik

Olika kirurgiska tekniker kan utnyttjas för att minska risken för ärrbildning och andra komplikationer, t.ex. genom armhålan, vårtgården, eller där undersidan av bröstet möter bröstkorgen. Transumbilical (TUBA) metoden möjliggör att bröstimplantaten införas endoskopiskt genom naveln men den som vill genomgå ett sådant ingrepp bör rådfråga en bröstförstoringskirurg som har betydande erfarenhet av att erbjuda endoskopisk kirurgi.

Patient status

Öppenvården

Anestesi

Lokal

Lokal med nedsövning

Generell

FAQ

Vilka olika typer av bröstimplantat finns det?
De två typer av bröstimplantat som finns tillgängliga är silikongel och saltlösning. Dessa implantat har också varianter som textur, jämnhet, hög profil, runda eller droppformade.

Vilken typ av bröstimplantat är säkrast?
Omfattande tester som utförts av ”Food and Drug Administration” (FDA) i USA, ansåg man att både silikon- och saltlösningsimplantaten är säkra för bröstförstoring. Ändå finns det alltid risker och komplikationer i samband med alla ingrepp. En kvalificerad plastikkirurg kan avgöra vilken typ av bröstimplantat som är rätt för dig.

Vad grundade FDA sitt godkännande av silikonimplantat på?
FDA har genomfört en 14-års studie med bröstimplantat av silikon. Deras resultat visade att silikon inte har några negativa effekter på kroppen och därför blev slutsatsen att det är säkert att använda denna typ av implantat för bröstförstoringsoperationer.

Hur länge håller silikonimplantat? Hur länge håller saltlösningsimplantat? Kan bröstimplantat gå ut?
Bröstförstoringsresultaten är varaktiga.

Kräver bröstimplantat någon form av underhåll?
Nej, bröstimplantat behöver inte underhåll. Det är dock viktigt att veta att de kan behöva bytas ut i framtiden.

Hur skiljer sig silikonimplantat från saltlösningsimplantat?
Den mest uppenbara skillnaden mellan silikongel- och saltlösningsimplantat är att storleken på silikonimplantat fylls på efter de placerats i brösten, medan saltlösningsimplantaten är förfyllda. Dessutom sägs det att bröstimplantat av silikongel ger ett mer naturligt utseende och känsla.

Varför  är åldergränsen för silikonimplantat högre än för saltlösningsimplantat?
Även om det inte finns något klart svar på varför detta krav infördes, tror man att det kan bero på mognadsgraden. Även om bröstimplantat av silikongel är säkert, så finns det fortfarande en hel del pappersarbete som måste fyllas ut före operationen.

Hur känns implantaten när de väl är inne i kroppen? När de är implanterade, gör de göra ljud ifrån sig som skvalpande, gnisslande, etc.?
När implantaten placerats i kroppen, bör de inte kännas mer annorlunda än dina egna bröst. Under de första månaderna, kan du uppleva ömhet eller domningar, men det borde avta.

Vilka är symtomen vid ett brustet bröstimplantat?
Med både silikongel- och saltlösningsbröstimplantat, kan en bristning uppmärksammas på förlusten av bröststorlek och form. Dessutom kan silikongelimplantat patienter uppleva hårda knutar, smärta, ömhet, svullnad och domningar.

Blir bröstimplantat hårdna med tiden?
Det finns en möjlighet att bröstimplantaten kan bli hårda med tiden. Det finns ingen tidslinje om när eller om detta kommer att ske.

Kan mina implantat förstoras eller justeras efter operationen?
Om du har saltlösningsimplantat, ska din plastikkirurg kunna blåsa upp implantaten till en större storlek. Men med silikonimplantat, måste de vara helt tas bort och ersättas med den nya storleken som du önskar.

Kan bakterier eller svamp komma in i implantaten när den väl  är placerad i min kropp?
Med alla kirurgiska ingrepp finns det en chans att infektion inträffar. När bröstimplantaten är placerade inuti kroppen, minskar risken. Om en patient följer sin läkares före-och efteroperativa instruktioner noggrant, minskar risken för bakterier och/eller svampangrepp.

Vad är ”plana ut”, ”kapselformade kontrakturer,” och ”felplacering/förskjutning”, och hur påverkar dessa problem bröstförstoring?
Plana ut, kapselformade kontrakturer och felplacering/förskjutning refererar till att implantaten flyttat på sig i brösten. Om detta händer, måste en sekundär operation utföras föra att ta bort och ersätta implantaten.