Bröstförminskning

Beskrivning

Tar bort fett, körtelvävnad och hud från brösten vilket gör dom mindre, lättare och fastare. Bröstförminskning kan och förminska storleken på på vårtgården – den mörka huden runt bröstvårtan. Målet med detta ingrepp är att ge patienten mindre bröst som är proportionerliga till resten av kroppen. Bröstförminskning genomförs oftast p.g.a. fysisk lättnad till skillnad från kosmetisk förbättring.

Längd

2 till 4 timmar.

Risker och biverkningar

Som med all kirurgiska ingrepp finns det tillhörande risker med bröstreducering. Innan du bestämmer för att genomgå bröstförminskning är det viktigt att du förstår alla komplikationer som kan uppstå under din behandling. Ju mer du vet om detta ingrepp, ju mer troligt är det att du får en bra kirurgisk upplevelse.

Några av riskerna och biverkningarna som kan uppstå som resultat av bröstförminskning är:

  • Stor blodförlust
  • Reaktion mot bedövningen
  • Infektioner
  • Små irritationer runt bröstvårtan
  • Permanent förlorad känsel i bröstvårtorna
  • Permanenta ärr

För att minska chanserna för att få problem, följ läkarens instruktioner noggrant. Det är också viktigt att du är öppen och ärlig med din kirurg och tar upp viktig medicinsk information med honom/henne.

Ett annat sätt att minska komplikationerna är att välja en bröstförminskningläkare som är kunnig och upptränad i att utföra detta ingrepp. Läkarmisstag är inte en faktor som borde uppstå under ditt kirurgiska ingrepp. För att försäkra dig om att din kirurg är bäst lämpad att utföra din bröstförminskning be om att få se bröstförminskningsbilder, prata med tidigare patienter och fråga efter deras ”betyg”.

Återhämtning

Det kan ta mellan 6 månader och ett år för brösten att etablera sig i sin nya form men svullnad och blånad kommer försvinna under de första veckorna. Det kan göra ont ett par veckor efteråt. Man borde undvika att kraftansträngningar som att lyfta eller putta något tungt under åtminstone 3 till 4 veckor.

Man kan återgå till sitt jobb (om det inte är allt för ansträngande) och andra sociala aktiviteter efter omkring 2 veckor.

Resultat

Permanent, känslighet till hormonskiftningar, viktförändringar och graviditet.

Teknologi

Fast tekniken kan variera, involverar det vanligaste ingreppet ett ankarformad snitt som cirkulerar vårtgården, sträcker sig nedåt och följer den naturliga kurvan i vecket under bröstet. Efter det att kirurgen tagit bort överskottet av körtelvävnaden, fettet, huden, flyttat bröstvårtan och vårtgården till sin nya plats tar han eller hon ner huden från båda sidorna runt vårtgården och skapar den nya konturen på bröstet. (Fettsugning kan användas för att ta bort överskottet av fett från armhålorna.)

Patient status

Poliklinikpatient –

Inlagd –

Bedövning

Generell anestesi

FAQ

Vad är bröstförminskningskirurgi? Hur utförs bröstreducering?

Bröstreduceringskirurgi är utformat för att minska patientens bröststorlek. Detta genomförs genom att kirurgiskt ta bort bröstvävnad och fett. Oftast förminskar man också vårtgården och flyttar den högre upp på bröstet. Det är inte ovanligt att ett bröstlyft också genomförs tillsammans med detta ingrepp.

Är jag en bra kandidat för bröstförminskningskirurgi?

En ideal bröstförminskningskandidat är någon som upplever både fysiska och emotionell smärta p.g.a. sina alltför stora bröst. Man måste vara minst 18 år gammal, medveten om riskerna och komplikationerna som kan uppstå med detta ingrepp och vara ute efter förbättring och inte perfektion.

Hur är återhämtningen av bröstreducering? Vad kan jag förvänta mig efter ingreppet?

Det är minimal smärta och kan behandlas med orala smärtstillande mediciner. Efter bröstreduceringen kommer patienten bära ett bandage under några dagar, stygnen kommer tas bort efter nån veckan och en kirurgisk bh borde bäras under flera veckor. Omkring sex veckor efter operationen kommer patienten börja uppleva fullt resultat.

När kan jag återgå till jobbet och motion?

Enkla aktiviteter är tillåtna efter några dagar. Om ens jobb inte är allt för ansträngande kan man återgå efter omkring två till tre veckor.

Vad är fördelarna med en bröstreducering?

Patienter som genomgår  bröstreducering kan se fram emot en lättad nack-, huvud-, axel- och ryggvärk. Dessutom kan man enklare ta del av mer ansträngande aktiviteter. Man brukar ofta också få en bättre självkänsla.

Hur skiljer sig bröstförminskning för kvinnor från gynekomasti behandlingar för män?

Med traditionell bröstreduceringskirurgi minimeras brösten i storlek och görs mer symmetriska. Medan med manlig bröstreducering (gynekomasi behandling) är målet att ta bort all överskottsvävnad från brösten. Män går oftast igenom en mer omfattande fettsugning i brösten än vad kvinnor gör.

Vad är det för risker och komplikationer involverade? Hur hanteras komplikationer?

Några av de potentiella riskerna med bröstförminskning inkluderar blödning, infektioner, reaktion till bedövningen, asymmetri, möjligheten till förlorad känsel i brösten och/eller vårtgården och omöjligheten till att amma. En kvalificerad plastikkirurg kan förklara detta ingrepp mer i detalj och om bröstreducering är något för just dig.

Vad för sorts ärrning ska jag förvänta mig?

Ärren från bröstreducering är vanligtvis omfattande men kan försvinna allt efter som. Rökare kan uppleva dålig läkning och större ärr än icke-rökare.

Hur länge håller resultatet av en bröstreduceringsoperation?

Resultatet är permanent men graviditet, dragningskraft och viktminskning kan påverka resultatet av operationen negativt.

Kommer bröstförminskning påverka graviditet eller amning?

Bröstreducering kommer inte påverka en graviditet fast en graviditet kan ”återställa” resultatet man uppnått genom en bröstreduceringsoperation. Det finns en chans att detta ingrepp kan hindra patientens möjlighet att amma.